Logo ZPA-Moravia
Linka pod logem

Služby poskytované ZPA MORAVIA

V oblasti armatur nabízíme tyto služby:

- Opravy, repase a seřízení armatur
- Provedení defektoskopických (Rtg, UZ, Ma, Pt) a
těstnostních zkoušek (vodou, vysokým tlakem vzducha a parou),
u opravených armatur včetně vystavení protokolů
- Dodávka náhradních dílů a technická pomoc
- Údržba, revize, opravy těsnících ploch novými návary
- Školení a instruktáže k obsluze a údržbě armatur

Create by L@sman.